μοτο

Γράφω γιατί έτσι μόνο μπορώ να υπάρχω. Έτσι μόνο να αναζητώ τη διαίσθηση μου για τον κόσμο και για την ύπαρξη.
Να συνειδητοποιώ την κάθε στιγμή που ζώ για να βρω το ουσιώδες που κρύβει, να το μεταποιήσω σε ποίηση, σε ομορφιά.
Την ομορφιά αναζητώ γράφοντας, το χαμένο ιερό της ψυχής.
Κι όταν ακόμα μιλώ για τον φόβο ή τη σκληρότητα, την ομορφιά αναζητάει η ψυχή μέσα στη δικαιοσύνη και την υπέρβαση.

Να γι’ αυτό έγραψα όσα έγραψα, για να πλουτίσω την ψυχή μου.

Να δω λίγο πιο πέρα αυτό που δεν φαίνεται.

Την άλλη αλήθεια.


ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ


ΤΕΥΧΟΣ 39 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008)

Αφιέρωμα του περιοδικού ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ στη Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου και το έργο της.

Διαβάστε το αφιέρωμα κάνοντας κλικ πάνω στο εξώφυλλο του περιοδικού.