μοτο

Γράφω γιατί έτσι μόνο μπορώ να υπάρχω. Έτσι μόνο να αναζητώ τη διαίσθηση μου για τον κόσμο και για την ύπαρξη.
Να συνειδητοποιώ την κάθε στιγμή που ζώ για να βρω το ουσιώδες που κρύβει, να το μεταποιήσω σε ποίηση, σε ομορφιά.
Την ομορφιά αναζητώ γράφοντας, το χαμένο ιερό της ψυχής.
Κι όταν ακόμα μιλώ για τον φόβο ή τη σκληρότητα, την ομορφιά αναζητάει η ψυχή μέσα στη δικαιοσύνη και την υπέρβαση.

Να γι’ αυτό έγραψα όσα έγραψα, για να πλουτίσω την ψυχή μου.

Να δω λίγο πιο πέρα αυτό που δεν φαίνεται.

Την άλλη αλήθεια.


ΚΙ Η ΑΒΥΣΣΟΣ ΜΟΥ ΑΝΕΒΗΚΕ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ

Ποίηση
Εκδόσεις Γκοβόστη (2012)

"Σ' εσένα επιστρέφω μία μία τις αστροφεγγιές 
που αξιώθηκα
κι εκείνα τα δωρεάν φθινόπωρα 
τα πρωτοβρόχια της αγάπης
τη θέα του Αμίλητου
σ' εσένα τη Μαρία 
από χρόνο ερειπωμένο 
που τον κατάφαγαν τα δάκρυα 
και τους παλιούς φεγγίζει οαραδείσους"